Điều khoản và điều kiện của Phiếu Quà Tặng:

– Phiếu quà tặng có giá trị quy đổi cho 1 bánh mì bình thường và 1 loại thức uống.
– Phiếu quà tặng chỉ áp dụng cho một lần giao dịch, số tiền còn lại không có giá trị quy đổi bằng tiền mặt hoặc chứng từ khác và sẽ tự động bị hủy bỏ.
– Bất kỳ chi phí bổ sung vượt quá giá trị của phiếu quà tặng sẽ được thanh toán bởi người quy đổi.
– Phiếu quà tặng sẽ được coi là vô hiệu nếu không có số seri hoặc các dấu hiệu xác thực khác.
– Phiếu quà tặng sẽ không được thay thế khi bị mất, bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp.
– Phiếu quà tặng chỉ có hiệu lực tại cửa hàng Bánh Năm, không áp dụng tại các buổi tiệc hoặc các địa điểm không chính thức của Bánh Năm.
– Trong trường hợp tranh chấp, quyết định của Bánh Năm là quyết định cuối cùng.
– Bánh Năm bảo lưu quyền sửa đổi những điều khoản và điều kiện mà không báo trước và có thể kết thúc chương trình khuyến mãi đặc biệt này bất cứ lúc nào.